Twój koszyk

Ilość sztuk: 0

Zloty
kwota: 0,00 PLN
Rozwiń koszyk
zawartość koszyka

Nie masz jeszcze konta

Zarejestruj się

Forma płatności i raty

FORMY PŁATNOŚCI

1. W sklepie internetowym DERMEDICA płatności za Towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:
a. gotówką przy odbiorze Towaru do rąk dostawcy,
b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr 64 1140 2017 0000 4102 1295 0114 prowadzony przez Multibank.,
c. przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - PayU, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://www.payu.pl,
d. przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - PayPal, prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://www.paypal.com,
2. Klient nie może łaczyć różnych form płatności za jedno zamówienie.
3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU lub ayPal jest zobowiązany do uiszczenia należności w  terminie, który nie spowoduje opóźnienia w płatności za Towary i obciążenia lienta odsetkami w wysokości ustawowej. Roszczenie o zapłatę za Towary i koszty przesyłki powstaje z chwilą dostarczenia Towarów.
4. Płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności PayU i PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do osługiwania się danym instrumentem na warunkach ustalonych pomiędzy Klientem, a podmiotem - operatorem danego systemu płatności lektronicznej. Po dokonaniu wyboru jednego z dwóch proponowanych systemów płatności elektronicznej, Sklep od razu przekierowuje Klienta na właściwą stronę podmiotu – operatora danego systemu płatności elektronicznej – w celu sfinalizowania procedury wniesienia płatności.  
5. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU:
a. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
b. Sklep w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU za pośrednictwem Systemu PayU.
c. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem SystemuPayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
d. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera SystemuPayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
e. W przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem,
f. W przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.
g. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
6. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal:
a. Płatności za pośrednictwem Systemu PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
b. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej za pośrednictwem Systemu PayPal, jest automatycznie przekierowany na stronę internetową PayPal , gdzie następuje cały proces autoryzacji płatności.
c. Klient zarejestrowany w Systemie PayPal uzyskuje możliwość złożenia zamówienia w Sklepie z wykorzystaniem danych adresowych wynikających z profilu rejestracyjnego w Systemie PayPal, bez konieczności uzupełniania formularza dostawy w Systemie Sklepu (PayPal – Express Checkout)
7. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantują PayU S.A. operator systemu Platnosci.pl oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. operator systemu PayPal.


RATY

Możliwe jest także rozliczanie płatności za towary lub usługi (karnety zabiegowe) poprzez portal Ratalnie.com


Akceptujemy płatności

Zapraszamy do naszego gabinetu i zakupów w internetowym sklepie